13
آگوست

سرویسهای یکپارچه اطلاعات بر مبنای VoIP

VoIP چیست؟ Voip (Voice over Internet Protocol) صدا روی بستر اینترنت یا تلفن اینترنتی، معرف فناوری است که در آن صدای افراد توسط یک بستر اینترنتی جابجا می شود. این...

Read More