سوابق کاری ما

• نگهداری زیرساخت شبکه و دیتاسنتر بیمارستان رضوی 1387 تا 1395

  • راه اندازی زیرساخت شبکه و سوئیچینگ سه لایه
  • راه اندازی زیرساخت سروری و کلاسترینگ آن
  • راه اندازی زیرساخت سروری و مجازی سازی
  • راه اندازی زیرساخت VDI
  • راه اندازی زیرساخت Virtual App

راه اندازی زیرساخت استوریج و آرشیو

• راه اندازی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر بیمارستان رضوی 1392

• طراحی زیرساخت شبکه بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا 1394

• مشاور مدیر عامل در زمینه IT 1395 در زمان مدیریت آقای دکتر فرودی

  • اجرای زیرساخت شبکه جدید و اتاق سرور
  • آماده سازی زیرساخت و تامین امنیت برای HIS تراشه هوشمند
  • آماده سازی زیرساخت و تامین امنیت برای PACS

• اجرای پسیو زیرساخت شبکه بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا 1394

• اجرای مرکز تلفنی VoIP هتل هلیا مشهد

• اجرای مرکز تلفنی VoIP استودیو تخصصی سحر سالاری

• اجرای مرکز تلفنی VoIP شرکت بهزیست دام طوس

• اجرای مرکز تلفنی VoIP شرکت ماهور طب

• راه اندازی شبکه موسسه خیریه محکم و ارتباط تمامی دفاتر استان ها با دفتر تهران

• راه اندازی Virtual App در فولاد اهواز به عنوان پیمانکار شرکت ایریسا

• پروژه راه اندازی زیرساخت آماده سازی سروری و آرشیو نرم افزار HIS کلینیک تخصصی چشم نورآفرین

• راه اندازی زیرساخت شبکه و سروری استارتاپ دانش بنیان کالریک

• راه اندازی زیرساخت دیتااستوریج استودیو تخصصی سحر سالاری

• فروش تجهیزات تخصصی شبکه، سرور و استوریج و پشتیبانی در راه اندازی آن

• پروژه مشاوره نرم افزارهای حسابداری و بیمارستانی برای بیمارستان مادر

  • بررسی HIS ها و سیستم MIS مختلف
  • آماده سازی زیرساخت و امنیت شبکه برای راه اندازی HIS طراح داده پیشرو

• پروژه راه اندازی زیرساخت آماده سازی سروری و آرشیو نرم افزار HIS کلینیک تخصصی چشم نورآفرین

• برطرف کردن مشکلات شبکه و زیرساخت شبکه بانک خاورمیانه شعبه مشهد